WERDMAN Polska

Gliniana 12
20-616 Lublin

+48 512 656 726  fax. +48 222472799

Sesje biznesowe

Nadajemy twarz biznesowi. Jak cię widzą, tak cię piszą!


W dobie wirtualizacji świata wizerunek, który jest ?łatwo dostępny?, stał się jednym z kluczowych aspektów budowania spójnej i przemyślanej wiarygodności biznesowej.

Na wizerunek składa się szereg czynników ? od czysto biznesowych ? jak obsługa Klienta, decyzje strategiczne, kultura firmowa ? po emocjonalne ? związane z postrzeganiem firmy przez obecnych i potencjalnych klientów.

W warunkach silnej konkurencji aspekty wizualne są Twoją wizytówką i często decydują o tym, czy Klient w ogóle zauważy Twoją Firmę w tłumie i rozważy współpracę lub zakup Twojego produktu.

Niestety, wiele firm bagatelizuje kwestię wizerunku, przez co same sabotują swój sukces.

Portrety pracowników i ich cechy osobowościowe powinny wspierać wizerunek organizacji. Kompetencje wiązane z firmą bądź marką ? to w większości kompetencje, które powinny znaleźć potwierdzenie w wizerunku jej pracowników.

Pracownicy firmy, czy członkowie zarządu powinni zostać sportretowani w sposób podkreślający ich osobowość i charakter, ale jednocześnie na tyle jednorodnie od strony formalnej by podkreślić ich przynależność i identyfikacje z zespołem i firmą.

Co ma wpływ na cenę fotografii korporacyjnej:

Ile osób weźmie udział w planowanej sesji korporacyjnej ( Lublin, Warszawa, czy inne miasto )
typ zdjęć ? jednolite tło / przestrzeń biurowa / plener
ile zdjęć przygotowanych graficznie
ile w zespole jest kobiet, ile mężczyzn (istotne ze względu na make?up)
czy sesja ma być przeprowadzona w jeden dzień czy kilka?
preferowany termin sesji
postprodukcji wybranych zdjęć.
dodatkowe koszty realizacji sesji (transport, sprzęt fotograficzny i oświetleniowy, lokalizacja, etc.).
koszt praw autorskich do zdjęć

Kategoria: